Att köpa företag kan vara en av de mest spännande stunderna i en företagares liv. Men ser man bortom siffrorna, planerna och potentialen finns det också en rad legala aspekter att överväga. För att undvika potentiella fallgropar, har vi på velo legal sammanställt en lista över några av de mest kritiska punkterna att ha i åtanke inför ett företagsförvärv.

Behöver ni hjälp med ett företagsförvärv?
Vi på velo legal är erfarna inom företagsförvärv och är med er hela vägen. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa till!

1. Gör en Due Diligence när ni ska köpa företag
Inför att det är dags att köpa företag bör man genomföra en slags besiktning. En sådan besiktning kallas Due Diligence. En Due Diligence är en grundlig genomgång av företagets finansiella, operativa och juridiska situation. 

Due diligence hjälper dig att identifiera potentiella problem, värdera företagets tillgångar och skulder samt förstå vilka avtal och förpliktelser du tar över. Due Diligence bör man verkligen genomföra inför att man ska köpa företag.

2. Avtal och kontrakt
När du ska köpa företag, följer det ofta med en del befintliga avtal. Det kan vara allt från anställningsavtal till leverantörsavtal. Se till att du förstår varje avtals innehåll, varaktighet och eventuella uppsägningsvillkor.

3. Anställda
Var medveten om vilka rättigheter och skyldigheter som finns gentemot företagets anställda. Detta inkluderar löner, pensionsavsättningar, semesterdagar och eventuella uppsägningsvillkor.

4. Att köpa företag med immateriella rättigheter
Undersök om företaget äger några patent, varumärken, upphovsrättigheter eller andra immateriella rättigheter. Dessa kan vara värdefulla tillgångar för köparen. Därför är det viktigt att säkerställa att de verkligen tillhör företaget man ska köpa och att det inte finns några tvister kring dem.

5. Skulder och förpliktelser
Känn till vilka skulder företaget har. Att köpa företag innebär ofta att företagets skulder följer med vid köpet. Detta kan inkludera allt från banklån till obetalda skatter och leverantörsskulder.

6. Ingår några fastigheter när ni ska köpa företag?
Om företaget äger fastigheter bör du kontrollera att äganderätten är klar och obestridd. Det kan också vara bra att se över eventuella hyresavtal för att förstå vilka förpliktelser som finns.

7. Tillsyn och reglering
Ska ni förvärva ett företag som står under tillsyn, bör även dessa aspekter beaktas. Beroende på bransch kan företaget vara under tillsyn av en reglerande myndighet. Säkerställ att företaget följer alla lagar och regler och att det inte finns några ouppklarade tvister.

8. Redo att köpa företaget? Skriv ett överlåtelseavtal!
När all information samlats in och du bestämt dig börjar det bli dags att faktiskt köpa företaget. För att gå vidare med köpet är det dags att upprätta ett överlåtelseavtal. Detta avtal ska tydligt och anpassat för situationen. Definiera vad som ingår i köpet, priset, betalningsvillkor och eventuella garantier från säljaren.

Slutsats
Att köpa företag är en komplex process. Det är viktigt att vara noggrann och uppmärksam på detaljer. Genom att ta hänsyn till de legala aspekterna kan du undvika dyra problem och säkerställa en smidig övergång.

Är det första gången du ska köpa företag? Eller är du osäker på något steg i processen? Då rekommenderar vi starkt att du rådfrågar en jurist med erfarenhet av företagsköp.

När du överväger att köpa företag, tveka inte att kontakta oss på velo legal för professionell rådgivning och stöd. Vi är här för att hjälpa dig genom varje steg av processen!