Välj en expert inom bolagsrätt

Företag som väljer velo legal

Docue-logo
tracess-logo2
womensync_logo_svart
CHIMI_LOGO_CORE_BLACK_
Aimfor_logo_horizontal

Vi på velo legal är experter på bolagsrätt.

Genom att välja en expert undviker klienten dyra misstag.
Anlita någon som ger er rätt lösning på ert problem.

Vi hjälper våra klienter med
aktieägaravtal, styrelse- och ledningsfrågor, nyemissioner, bolagsstämmor och protokoll,
utdelningar och alla andra bolagsrättsliga problem.

Läs mer nedan eller kontakta oss direkt.

pexels-polina-zimmerman-3747432

Bolagsrätt

Vi på velo legal är flitigt anlitade som experter i bolagsrättsliga frågor.

Några av de vanligaste är de följande.

- Aktieägaravtal
- Bildande
- Styrelse och ledning
- Bolagsordning
- Bolagsstämmor

- Nyemission och kapitalanskaffning
- Utdelning
- Kapitalbrist
- Låneförbud
- Värdeöverföringar
- Aktier, optioner och konvertibler

- Omstruktureringar
- Fusion
- Ansvarsfrågor
- Skadestånd

pexels-djordje-petrovic-2102416

Transaktioner

Att genomföra ett förvärv eller en försäljning av ett bolag är ofta en stor och viktig process.

Vi är vid våra klienters sida från planering av transkationen, genom granskning (due diligence) av bolaget, fram till upprättande och undertecknande av överlåtelsedokumenten.

pexels-canva-studio-3277806

Allmän affärsjuridik

Självklart stöttar vi våra klienter inom andra affärsjuridiska frågor.

Vi hjälper till med leverantörsavtal, samarbetsavtal, kundavtal, influenceravtal, distrubitionsavtal, låneavtal, tjänsteavtal och alla andra avtal.

Inom vårt nätverk har vi tillgång till experter inom offentlig upphandling, moms, arbetsrätt med mera.

Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt!

velo-logo-vit

velo legal tech AB
The Park Södra
Stockholm

hej@velolegal.se