När man driver eller tänker starta ett företag, stöter man ofta på termerna firmateckning, extern firmatecknare, firman tecknas av styrelsen med mera. Men vad innebär det egentligen? Och hur påverkar det ditt företag? I denna artikel bryter vi ner begreppet firmateckning och dess betydelse. Vi förklarar det på ett sätt som varje företagare kan förstå.

Vad är firmateckning?

Termen "firmateckning" kan användas i två olika sammanhang:

  • Underskrift: Vanligast används begreppen firmatecknare och firmateckning när man pratar om bindande underskrifter, exempelvis underskrifter på ett avtal.
  • Beslut om underskrift: Firmateckning kan också referera till hur styrelsen i ett företag har beslutat om vem eller vilka som kan skriva under för företaget. Detta kan variera beroende på vad som bestämts i bolagsordningen.

Kontakta oss på velo legal med dina frågor om affärsjuridik.

Vem är en firmatecknare?

En firmatecknare är en individ som har rätt att skriva under dokument i företagets namn och binda företaget enligt exempelvis ett avtals innehåll. Det kan finnas en eller flera firmatecknare för ett företag. Firmatecknarna kan ha rätt att skriva under ensamma eller tillsammans med andra.

Det är viktigt att notera att endast individer kan vara firmatecknare. Ett företag, som ett aktiebolag, kan inte underteckna ett dokument av sig självt. Istället behövs det fysiska personer som representerar företaget – de s.k. firmatecknarna.

Att skriva under något i företagets namn är alltså något som bara firmatecknare kan göra. Det här är viktigt att ha koll på, eftersom att det ibland kan bli missförstånd när exempelvis en säljare eller inköpsansvarig skriver under avtal.

Behöver ni hjälp att utse extern firmatecknare eller diskutera vad som passar er bäst? Kontakta oss på velo legal.

Hur bestäms firmateckning?

Det är företagets styrelse som beslutar hur firmateckningen ska se ut. En vanlig firmatecknings-struktur är att två styrelseledamöter tillsammans har rätt att skriva under för företaget. Men, det finns en viktig punkt att notera: oavsett vilka regler som styrelsen sätter upp, har styrelsen alltid rätt att tillsammans skriva under som firmatecknare, enligt lagen.

Detta gäller alltså även om man har en extern firmatecknare, särskild firmatecknare och kallas för att firman tecknas av styrelsen. Det krävs inte att samtliga styrelseledamöter skriver under. Handlingar som ska undertecknas av styrelsen ska skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Extern firmatecknare och särskilda firmatecknare: vad betyder det?

Bortsett från styrelsemedlemmarna kan andra personer också bli särskilda firmatecknare. Detta beslutas av styrelsen, förutsatt att det inte finns några begränsningar i bolagsordningen. Sådana firmatecknare kan vara både inom och utanför styrelsen. Om de inte är medlemmar i styrelsen benämns de som externa firmatecknare.

Verkställande direktörs vs. extern firmatecknare

Om ditt företag har en verkställande direktör har denne, enligt lagen, rätt att skriva under i frågor som rör den löpande förvaltningen. Exakt vad detta innebär kan variera och bedöms mot bakgrund av vad som är normalt för det specifika bolagets verksamhet.

Vds firmateckning skiljer sig alltså från den firmateckningsrätt som externa firmatecknare har. Detta eftersom en extern firmatecknare kan teckna firman (skriva på i bolagets namn) lika mycket som styrelsen kan. Vd däremot, kan bara skriva på för det som rör den “löpande förvaltningen”.

Sammanfattning

Firmateckning spelar en central roll i ett företags beslutsfattande och juridiska åtaganden. Håll koll på reglerna kring extern firmatecknare, att firman tecknas av styrelsen och firmateckning i övrigt. Detta är viktigt för att driva företaget på ett smidigt sätt, utan att trampa fel med signaturerna.

Om du har fler frågor kring detta eller andra juridiska ämnen, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa till!