En egen bolagsjurist
kostar
16 000 kr per månad
och är tillgänglig hela tiden.

Många företag har löpande behov av juridsik expertis men en anställd bolagsjurist är ofta en stor investering. Därför väljer många av våra kunder istället ett abonnemang på affärsjuridisk rådgivning där de har tillgång till en jurist hela tiden, till en låg månadskostnad.

Vi anpassar abonnemangen efter våra kunders behov, men det vanligaste upplägget är:
- En egen bolagsjurist.
- Juridisk hälsokontroll vid uppstart.
- 96 timmar juridisk rådgivning att använda fritt under 12 månader.
- Fast kostnad om 16 000 kr (exkl. moms) per månad.

Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt introsamtal eller läs vidare om vårt abonnemang nedan.

 

Vad innebär det att vara abonnemangskund?

Tillgänglighet

Att ha en jurist på abonnemang från velolegal.se innebär att företaget får en jurist som lär sig företagets verksamhet och behov - på så sätt får företaget alltid rådgivning anpassad till den verklighet företaget befinner sig i. Som en egen bolagsjurist helt enkelt.

En stor fördel vi märker bland våra abonnemangskunder är att de interna processerna går snabbare.
Istället för att först behöva lyfta frågan till beslutsfattare, för att sedan inhämta offert och fatta beslut angående offerten, låter våra abonnemangskunder ofta fler medarbetare inom organisationen dra nytta av den juridiska kompetensen utan onödiga mellanhänder.

Erfarenhet och kunskap

Juristerna på velolegal.se har god erfarenhet som rådgivare. Detta är avgörande för att en rådgivare ska kunna sätta sig in i nya situationer och ha möjlighet att förstå er verklighet och era behov.

Att anlita en affärsjuridisk byrå istället för att anställa medför även fördelen att hela det kunnande som finns inom byrån och byråns specialistnätverk står till förfogande. Det innebär en trygghet för företaget eftersom att de inte behöver förlita sig på en enskild persons kunnande.

Fast pris

Vi erbjuder affärsjurister på abonnemang till ett fast pris. Det innebär att för 16 000 kr (exkl. moms) per månad får kunden rätt till 96 timmar rådgivning per år. Dessa timmar kan användas fritt över året och skulle antalet timmar inte räcka till har abonnemangskunder rabatt på tillkommande tid.

 

Vad används tiden till?

Legal "health check"

I de allra flesta fall påbörjas samarbetet med en "health check" - en hälsokontroll för att försökra er om att företaget har de juridiska aspekterna av sin verksamhet under kontroll. Upptäcks brister eller utvecklingsområden hanteras dem genom en gemensamt framtagen åtgärdsplan.

Löpande avstämningar och ad hoc

Under året bokas regelbundna avstämningar in. Dels för att stämma av enligt åtgärdsplan, dels för att planera för kommande behov (kapitalanskaffningar, omorganisationer, kommande avtal etc.).

Därtill kommer så klart "vanlig" affärsjuridisk rådgivning. Er jurist från velolegal.se hanterar löpande alla de juridiska frågor som dyker upp i företagets vardag.

Om velo

velo en affärsjuridisk rådgivare.

Vi prioriterar rak och snabb kommunikation men kompromissar aldrig med att förstå våra klienter.
Vi jobbar i huvudsak där tempot är som högst - i ägarledda bolag och startups.

Vi är tillgängliga och levererar med hög kvalitet.
Utan saltade fakturor.
Kontakt

velo-logo-vit

velo legal tech AB
The Park Södra
Stockholm

hej@velolegal.se