Sweat Equity

sweat-equity

Med Sweat Equity menas att istället för att tillhandahålla kapital,används arbete som betalning för aktier (oftast) i ett bolag. Ordet "Sweat" symboliserar arbetsinsatsen och "Equity" den andel i bolaget som man erhåller som betalning för sin arbetsinsats.

velo har många klienter som är bekanta med Sweat Equity. Det är ofta ett uppskattat betalningssätt för unga företag där varje krona räknas, eftersom att det möjliggör för dessa bolag att få hjälp av kvalificerade rådgivare till ett hanterbart pris.

velo erbjuder sina tjänster mot betalning genom ett Sweat Equity-upplägg. Kontakta gärna oss om ni är i behov av juridisk rådgivning eller har frågor om Sweat Equity.

velo-logo-vit

velo legal tech AB
The Park Södra
Stockholm

hej@velolegal.se