velo-logo-vit


Affärsjuridik för växande företag

Affärsjuridik för växande företag

Affärsjuridik för växande företag

Affärsjuridik för växande företag

Anlita en expert

Rätt väg framåt

velo erbjuder affärsjuridisk rådgivning med ett oslagbart kundengagemang.

Vi arbetar med ny teknik för att erbjuda pålitlig och tillgänglig rådgivning i framkant.

Avtalsrätt

Upprättande, granskning och förhandling. Välbyggda avtal är en grundbult i de flesta affärsverksamheter.

Kontakta oss för frågor om till exempel kundavtal, samarbetsavtal och leverantörsavtal.

Bolagsrätt

Vi på velo är experter på bolagsrätt och tar oss löpande an frågor rörande:

Nyemissioner | Incitament | Bolagsstämmor
Kapitalbrist | Styrelsefrågor | Fusioner
Utdelningar | Värdeöverföringar | Lån
Omstruktureringar | med mera

Allmän affärsjuridik

Influencer-avtal, privacy policy eller fastighetsfrågor?

I ett företags vardag dyker det ständigt upp nya utmaningar. Kontakta oss för frågor inom arbetsrätt, privacy (GDPR) och övrig affärsjuridik.

Startups

velo anlitas ofta av ägarledda företag med högt tempo.

Genom träffsäker rådgivning bidrar velo till att säkra fortsatt tillväxt utan att äventyra deadlines. Vi arbetar även med Sweat Equity-upplägg.

Transaktioner

Vid köp och försäljning av bolag är det ofta avgörande att ha en pålitlig rådgivare vid sin sida.

Vi stöttar våra klienter före, under och efter transaktionen.

Mer än bara en rådgivare

velo är pålitliga jurister, en tillgänglig partner och  enengagerad rådgivare som gör det lätt att hålla rätt kurs. Vi stöttar små och medelstora företag i deras löpande affärsverksamhet, strategifrågor och långsiktiga planer. 

Kontakta oss för mer infomration om  hur vi kan bistå med rådgivning, utbildning och föreläsningar för att förverkliga er affärsutveckling och undvika dyrköpta läxor.

IMG_6192

Vi stöttar våra klienter

Verksamhetsnära, tillgängliga
och effektiva

Inom de vanligaste affärsjuridiska områdena

Avtalsrätt, arbetsrätt, bolagsrätt
och privacy (GDPR)

Med stöd av den senaste tekniken

Med stöd av den senaste tekniken

Med stöd av den senaste tekniken

Med stöd av den senaste tekniken

Med stöd av den senaste tekniken

En rådgivare i den nya digitala verkligheten

En legal partner att lita på

Läs mer om velos rådgivning

En legal partner att lita på

Läs mer om velos rådgivning

En legal partner att lita på

Läs mer om velos rådgivning

En legal partner att lita på

Läs mer om velos rådgivning

En legal partner att lita på

Läs mer om velos rådgivning

velo-logo-vit

velo legal tech AB
Sankt Eriksplan 7
Stockholm

hej@velolegal.se